UVODNE ODREDBE
Odbojkaški savez Šibensko – kninske županije, OIB 75788885780, Bože Peričića 16, 22000 Šibenik ( u daljnjem tekstu: OSŠKŽ ), poštuje vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada vaših osobnih podataka vrši se u skladu s ovim Pravilima o privatnosti i važećim zakonskim odredbama, uključujući Uredbu ( EU ) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine ( u daljnjem tekstu: GDPR ili Opća uredba o zaštiti podataka ) i Hrvatski zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( Narodne novine NN 42/2018 ).

U skladu s načelima transparentnosti, slijedećim Pravilnikom se žele pružiti točne i cjelovite informacije o tome kako i zašto prikupljamo osobne podatke, kako ih obrađujemo te kojim trećim stranama iste podatke prosljeđujemo. Osim toga, s Politikom privatnosti upoznajemo pojedince koji koriste ovaj internetski portal s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima povezanim s obradom njihovih osobnih podataka te načinom na koji mogu ostvariti svoja prava u vezi s njihovom obradom.
Davanje suglasnosti odnosi se na sve osobne podatke koje možemo u određenim situacijama prikupljati prilikom posjete našim internetskim portalima, obrade podataka igrača i igračica, trenera i sudaca, članova i uprave klubova, članova skupština, članova izvršnih i nadzornih odbora, kontaktiranja u kontekstu ostvarenja poslovne suradnje, kao i svake druge vrste interakcije s OSŠKŽ-om u svojstvu sportskog i/ili poslovnog korisnika, dobavljača, poslodavca, sportskog i poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene na Internetu ili izvan njega.

Ova su pravila važeća i primjenjiva u pogledu prikupljanja, obrade i zaštite vaših osobnih podataka, kao i upotrebe kolačića i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjeta i korištenja web stranice osskz.hr ili mobilne aplikacije koja pripada gore spomenutom imenu domene u vlasništvu OSŠKŽ ( u daljnjem tekstu, zajednički ili pojedinačno: OSŠKŽ internetski portali ). Opća pravila i uvjeti internetskih portala OSIŽ definirani su posebnim pravilima i općim uvjetima korištenja, a ta pravila i uvjeti primjenjivat će se na sve što nije obuhvaćeno važećim Pravilima, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovih pravila o privatnosti.
SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

–  Sudjelovanje u web aktivnostima na stranicama OSIŽ internetski portali
–  Spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s OSIŽ-om
–  Rješavanje problema koji se tiču igrača/igračica, trenera, sudaca i sl.
–  Primanje prilagođenih poruka, posebnih zahtjeva i drugih sadržaja koji se odnose na aktivnosti OSIŽ-a u kontekstu igrača i igračica odbojke, a u skladu s Vašim interesima te na temelju informacija koje ste s nama podijelili, kao i na temelju informacija koje smo prikupili putem drugih institucija koje reguliraju odbojku u RH, ali i kolačića ili sličnih tehnika koje se tiču Vaše uporabe OSIŽ internetskog portala. Ako želite dodatne informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, pogledajte našu Politiku kolačića
–  Pomoć u poboljšanju naših internetskih stranica te omogućavanje OSŠKŽ-u da Vas po potrebi informira o istima
–  Ispunjavanje online prijave za izmjenu podataka klubova

Od Vas možemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

–  Vođenje propisanih evidencija iz obaveza po statutu i Zakonu o udrugama
–  Vođenje propisanih evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa
–  Registracija igrača/igračica (po ovlastima prenesenim od Hrvatskog odbojkaškog saveza-HOS) što uključuje i dvojne registracije, skupne licence i sl.
–  Analiza i razumijevanje interakcije s klijentima i/ili korisnicima usluga koje proizlaze iz statusa registracijskog tijela
–  Vođenje evidencija vezanih uz sufinanciranje programa javnih potreba
–  Osiguravanje pristupa informacijama
–  Komunikacija
–  Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe koje smo naveli.
OSOBNI PODACI KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI
Prilikom interakcije službenom odbojkaškom komunikacijom, putem emaila ili internetskog portala, možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

–  Ime i prezime, OIB
–   Podaci za kontakt, uključujući email, poštansku adresu i telefonski broj
–   Podaci vezani za postupak registracije igrača i igračica odbojke u RH, poput kluba u kojem igra, konfekcijski broj i sl.
–   Ostale informacije relevantne za ispunjavanje online prijave za izmjenu podataka klubova
–   Informacije o interesima i preferencijama

Putem kolačića ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

–   Vašu IP adresu
–   ID kolačića
–   Tip internetski preglednik kojeg koristite

Kada s OSŠKŽ komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

–  Vaše ime i prezime, OIB, email, poštansku adresu i telefonski broj
–  Informacije o interesima i preferencijama
–  Druge informacije o Vašem ponašanju na mreži
–  Poslovna adresa, naziv i adresa tvrtke za koju radite
–  Osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., Vaše profesionalno iskustvo i sl.
NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke s OSŠKŽ možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

–  Komunikaciju vezano uz uslugu, kroz upit ili zahtjev koji ste uputili
–  Komunikaciju putem emaila, telefona ili pisanim odnosno usmenim putem
–  Naručivanje usluge
–  Zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj
–  Kolačiće postavljene na vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našoj internetskoj stranici

Ako ne želite da koristimo osobne podatke koje nam niste sami dali, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na email odbojkaski.savez.skz@gmail.com osim ako se ne radi o podacima koji su nam dostavljeni sukladno pozitivnim propisima Zakona o udrugama, nacionalnog odbojkaškog saveza, županijskih odbojkaških saveza, matičnih klubova igrača i igračica i sl. o čemu možete poslati upit emailom.
DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA S DRUGIMA
Vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim institucijama koje su relevantne za provođenje propisa vezanih uz registraciju igrača i igračica, organizatora domaćih i međunarodnih natjecanja, gradskih i državnih tijela zaduženih za sport, dobavljačima usluga, poslovnim partnerima i ostalim trećim stranama, sukladno primjenjivom zakonu.

Kada s OSŠKŽ-om komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, OSŠKŽ bi mogao otkriti osobne podatke dostupne u izvješćima i drugim materijalima koji su ustupljeni Vama i/ili Vašoj instituciji za potrebe suradnje s drugim partnerom. Ako nas zakon obavezuje da dobijemo vašu suglasnost ili iz nekog drugog razloga smatramo da je Vaša suglasnost potrebna u određenim okolnostima, zatražit ćemo je prije dijeljenja vaših osobnih podataka.

Nakon što nam date svoje osobne podatke moguće ih je ažurirati, mijenjati ili zatražiti njihovo brisanje na email odbojkaski.savez.skz@gmail.com Putem iste adrese možete postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti.
NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA U GDPR-U
Načela obrade osobnih podataka su:

–  zakonitost, poštenost i transparentnost – osobni podaci su zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
–  ograničavanje svrhe – osobni podaci su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama
–  smanjenje količine podataka – osobni podaci su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju
–  točnost – osobni podaci su točni i prema potrebi ažurni; OSIŽ će poduzeti svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave
–  cjelovitost i povjerljivost – osobni podaci su obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera
–  ograničenje pohrane – osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u statističke svrhe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera
MOGUĆNOSTI KOJE IMATE
1.  Pristanak
Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost

2.  Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje

3.  Prenosivost podataka
Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka

4.  Opoziv privole
Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno ili poštom na adresu: Odbojkaški savez Šibensko – kninske županije ( OSŠKŽ ), Bože Peričića 16a, 22000 Šibenik ili putem emaila na adresu odbojkaski.savez.skz@gmail.com

5.  Pravo na ograničenje obrade podataka
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako:
–   ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
–   je obrada nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
–   voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
–   ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe o zaštiti osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika
POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE
OSŠKŽ web stranice mogu sadržavati veze do drugih web mjesta od interesa. Međutim, nakon što ste koristili ove poveznice za napuštanje naše web stranice, trebali biste primijetiti da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Stoga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo kojih podataka koje pružite tijekom posjeta takvim web mjestima, a takve web stranice nisu uređene ovom izjavom o privatnosti. Budite oprezni i pogledajte izjavu o privatnosti koja se odnosi na dotično web mjesto.
VAŽNA NAPOMENA
Svi registrirani igrači i igračice odbojke, sukladno pravilima HOS-a, mogu nastupati na domaćim i međunarodnim natjecanjima isključivo kao registrirani igrači odnosno igračice. Da bi mogli nastupati, moraju matičnom savezu prenijeti čitav niz osobnih podataka koje klubovi sukladno pravilima HOS-a prenose OSŠKŽ-u kao registracijskom tijelu.

Ti osobni podaci mogu uključivati i osjetljive osobne podatke poput detalji iz zdravstvenog upitnika. OSŠKŽ (ali i ostala tijela uključena u organizaciju regisitriranih odbojkaških aktivnosti u RH i šire) prikupljanjem takvih podataka čuvaju zdravlje igrača i igračica budući da matični klubovi ali i organizatori natjecanja, suci i ostali uključeni u organizaciju odbojke u RH moraju znati da li pojedini igrač ili igračica ima specifične zdravstvene, motoričke i slične probleme koji mogu utjecati na zdravlje sudionika natjecanja.

Također, OSŠKŽ prikuplja i obrađuje osobne podatke djece i maloljetnika. Kao i u gornjem tekstu, važno je očuvati zdravlje djece natjecatelja te se u tom smislu prikupljaju i obrađuju osobni podaci, pa i osjetljivi osobni podaci. U svim slučajevima kada je to nužno, igrače i igračice (te roditelje/staratelje ako je riječ o djeci i maloljetnicima) prije prikupljanja i obrade tražimo eksplicitnu privolu za ovu svrhu. Važno je imati na umu da se dana privola može povući u bilo kojem trenutku.

Ujedno obavještavamo sve zainteresirane da OSŠKŽ primjenjuje adekvatne tehničke i organizacijske mjere u zaštiti osobnih podataka. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem emaila odbojkaski.savez.skz@gmail.com